Flexibele media voor een goede verstandhouding

VLOEIENDE communicatie voor particulier en bedrijf

De uitwerking

U komt bij ons met een informatieverzoek - wij werken dan graag met de hieronder volgende structuur - geen verrassingen...

Intake
Wij hebben graag een goed gesprek om te bepalen of uw wensen door ons te realiseren zijn, face to face, via telefoon of via Skype. Waar nodig kunnen we u zelfs doorverwijzen voor (deel-) aspecten van uw vraagstelling - ons uitgebreid netwerk staat klaar voor u.

Na vaststelling van de productie (afspraken over opmaakplanning-/aflevertermijn/aanlevering bestanden, en, voor websites, de benodigde functionaliteit) doen we u per email een offerte. Na accoordverklaring zenden we u een overeenkomst toe, waarna we ons deel van de ondertekende overeenkomst terugontvangen.
U ontvangt dan per kerende email of post ook de voorschotnota voor 30% (incl. BTW) van het afgesproken totaalbedag. Zogauw deze nota voldaan is en eventuele bestanden aangeleverd gaan we binnen de afgeproken termijn aan de slag.

Opmaak
Zogauw we relevante opmaak hebben ontvangt u een weblink met het opmaakvoorbeeld zodat u eventueel nog suggesties kunt doen. Na dit overleg is het om practische redenen niet echt mogelijk om het ontwerp te wijzigen zonder extra kosten. Bij websites heeft een wijziging namelijk uitgebreide aaanpassingen in de code tot gevolg. Via overleg is wellicht nog e.e.a. mogelijk zonder kosten, zulks ter onzer discretie.

Realisatie
Na goedkeuring van het ontwerp wordt binnen de afgesproken termijn het product gerealiseerd. Bij websites wordt deze geïnstalleerd opgeleverd bij een host van uw keuze. Wij dienen dan de beschikking te hebben over de inloggegevens.
Voor drukwerk worden digitale bestanden naar de drukker verzonden, die het drukwerk bij u aflevert. Andere grafische oplossingen, zoals banners en panelen worden via de respectievelijke bedrijven afgehandeld en bezorgt.

Nazorg
Websites zonder CMS (het systeem dat u toelaat zelf zaken te wijzigen) kunnen door ons onderhouden worden. Websites mét CMS ook als dit te complex voor u is.
Voor alle nazorg geldt een uurtarief met minimaal 10 minuten facturering:
- PHP/HTML codering is 35 Euro/uur.
- Javascripting is 45 Euro/uur.
- (My)SQL codering is 85 Euro/uur met extra starttarief van 25 Euro.
- Grafische bewerking is 25 Euro/uur

U kunt ook een onderhoudscontract afsluiten. Wij bepalen dan in overleg het aantal minuten per maand - tegen gereduceerd tarief.
Onderhoud of nazorg wordt dan - indien mogelijk - binnen 24 uur van de afgesproken datum gerealiseerd.

Archief
Alle bestanden en dossiers worden enige tijd bewaard (18 maanden). In die tijd kunt u om kopieën verzoeken. De kosten zijn dan:
Verzending per post:
- 0,50 Euro per enkelzijdig vel papier
- 10 Euro per CD en 17,50 Euro per DVD
- verzendkosten
Verzending via internet per gecomprimeerd ZIP-bestand:
- 3,50 Euro (tot 10 Mb)
- 17,50 Euro (10 Mb - 100 Mb)
- 25 Euro (100 Mb - 1 Gb)
- 35 Euro (1 Gb - 2 Gb) meerdere bestanden en 2 Gb maximaal

Advies
Advies is vrijblijvend, maar kan gefactureerd worden - grofweg is elk gesprek dat langer duurt dan 20 minuten en inhoudelijk dieper op de vraagstelling ingaat advies. U wordt hiervan op de hoogte gebracht als dit nodig is. Uiteindelijk ontvangt u met tijd en geld vergaarde kennis die u ergens anders kunt toepassen.

Nota's
Nota's dienen binnen de afgesproken termijn worden voldaan - betalingsregelingen zijn mogelijk.
U ontvangt bij niet tijdige betaling na twee weken een herinnering met 7,50 Euro administratiekosten.
Daarna wordt, na twee weken, de nota in vordering gegeven bij een deurwaarderskantoor.
U kunt ten allen tijde schriftelijk een verzoek indienen tot opschorting van betaling, mits dit niet langer dan twee weken is.